In.STUDIO.3 [Suzaku|Tomoyo|Yachiru]

Cosplayers
Kururugi Suzaku- Ay_Ike_Jay
Princess Tomoyo- Sky Pegasus
Kusajishi Yachiru- Narukids Deadfish

Photographer
miyavi honey